Знания
Начало > Знания > Съдържание

Метали и сплави Приплъзване

Метални пластична деформация е в съответствие с максималното напрежение на срязване по посока на равнината на пътя тясно опаковани атоми да се постигне. По този начин в поликристални метали, можем да мислим, трябва да има някои кристали, в съответствие с посоката на максималното напрежение на срязване затвори опаковани атомно равнини. Деформация от тук, след като закалени, така че въртене на кристала да произвежда първоначалното положение за по-нататъшно движение трудно да се премести в друга позиция е относително лесно да приплъзване метал е толкова деформиран.

Приплъзване линия теория, обща теория на твърда пластмаса тялото на един и същи пол в нееднороден в равнината щам. Тя трябва да се повтаря, отбелязва, че еластичната деформация на този идеален материал е нула, ако той е претърпял пластмаса поток, ще продължи да тече без работа втвърдяване. Следва да се подчертае отново, ДЪЛГИЯ валиден само равнина щам проблем. При стрес и равнина щам процент е в една равнина, независимо от третия координатна ос.


Jingjiang Jinlun машина Производство Ко ООД

S